Lunchstängt mellan
12:00-13:00

ÄNDRADE TELEFONTIDER kl.08:00-10:00

Telefon: 08-121 495 08  Alla besök och ärendet hanteras via telefon först.

Postadress: Anwar BUMM, Kistagången 22, 164 40 Kista                                                                                                                                                                                                                            Besöksadress: Anwar BUMM, Gullfossgatan 1 C, 164 40 Kista                         

1177: ÅTERBUD kan lämnas på telefonsvararen eller via 1177 dygnet runt. Observera att återbud måste lämnas minst 24 timmar före bokad besök.  Du kan även begära ett nytt recept om ditt barn går hos oss för regelbundna kontroller och det senaste besöket var mindre än 6 månader sedan. 

Ny tid: Önskar ni boka en ny tid, behöver ni meddela oss.  Vi har tyvärr ingen möjlighet att ringa tillbaka. 

OBS! Pga sekretesslagen och datainspektionslagen (GDPR) är det inte tillåtet att hantera känsliga uppgifter via e-mail eller sms. Vi kommer därför inte ta emot varken sms eller e-mail. SMS-påminnelse är möjligt att få efter muntligt eller skriftligt godkännande.