Lunchstängt mellan
12:00-13:00

NP-utredning på Anwar BUMM

Vi har inget remisskrav, men för att vi ska kunna göra en tillförlitlig bedömning behöver vi underlag om barnets svårigheter:

 • Aktuella kontaktuppgifter till båda vådrnadshavare
 • Pedagogisk kartläggning från förskolan / skolan (länk till mallen finns nedan)
 • ev. SHV-journal: senaste läkarbesöket eller annan viktig information som kan ha betydelse
 • "5-15" i fyllda av förskolan/skolan och föräldrarna (länk finns nedan)
 • "SNAP-IV" (länk finns nedan)
 • Frågor till barnets skola
 • Begäran om komplettering skickas om mera info behövs

Utredningen består av flera besök hos både läkaren och hos psykologen:

 • Besök hos barnläkare tillsammans med både vårdnadshavaren och barn/ungdom.
 • Samtal och intervju hos psykolog (små barnen behöver inte vara med på besöket).
 • Psykologtestning 1, besöket avser barn/ungdom. Vårdnadshavare är inte med under själva testningen.
 • Psykologtestning 2, besöket avser barn/ungdom. Vårdnadshavare är inte med under själva testningen.
 • Flera testtillfällen bokas vid behov.
 • Återgivning av utredningsresultat till vårdnadshavare och barn/ungdom hos psykologen. 
 • Även skolpersonalen kan ringa och boka en tid hos psykologen för återgivning om föräldrarna och skolan själva så önskar.
 • Besök hos barnläkaren för vidare handläggning och diskussion kring medicinering vid behov. Besöket avser både vårdnadshavaren och barn/ungdom. 
 • Om det blir aktuellt med medicinering följs behandlingen upp regelbundet hos barnsjuksköterskor och hos barnläkaren.
 • Det finns även möjlighet till stödsamtal hos psykologen och/eller kurator för föräldrar och/eller barn om behov finns.

Blanketter för nedladdning:

Externa länkar :